เมืองของโปรแกรมฟรี

น้ำหอมดับกลิ่นอุจจาระ สำหรับผู้คนในพื้นที่ห่างไกล พฤศจิกายน 25, 2016

มูลนิธิ Bill & Melinda Gates ได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของ Firmenich บริษัทผลิตน้ำหอม ทำน้ำหอมดับกลิ่นอุจจาระขึ้นมา จุดประสงค์ก็เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่มีสุขลักษณะยังไม่ดี เนื่องจากพบว่า เด็กราว 8 แสนคนในแต่ละปีเสียชีวิตจากการขาดสุขลักษณะนั่นเอง

สำหรับการทำงานของน้ำหอมนั้น ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกลิ่นอุจจาระให้มีกลิ่นหอมอย่างที่เราเข้าใจแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้กลไกหลอกประสาทสัมผัสรับกลิ่นในจมูก ที่ส่งสัญญาณตรงไปยังสมอง เพื่อไม่ให้สมองรับรู้ว่าเป็นกลิ่นเหม็น โดยโครงการนี้จะเริ่มทดสอบในประเทศอินเดียและแอฟริกาก่อนเป็นที่แรก และจากนั้นจะขยายไปยังที่อื่นๆ รวมทั้งจะทำให้น้ำหอมมีราคาจับต้องได้อีกด้วย