เมืองของโปรแกรมฟรี

ผู้ใช้งานแบบเสียเงินของ Apple Music สูงกว่า Spotify แล้ว ในพื้นที่อเมริกา กรกฎาคม 7, 2018

ปัจจุบันมีผู้ใช้ Apple Music ทั่วโลกข้อมูลอย่างเป็นทางการคือ 50 ล้านคน รวมกลุ่มทดลองใช้ 3 เดือนด้วย ส่วน Spotify มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินทั่วโลก 75 ล้านคน แต่ตอนนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้จัดจำหน่ายเพลงรายใหญ่ในอเมริกา ระบุว่าขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครใช้งานแบบเสียเงินของ Apple Music สูงกว่า Spotify แล้ว ในพื้นที่อเมริกา โดยมีผู้สมัครแบบจ่ายเงินมากกว่า 20 ล้านคนทั้งสองเจ้า แต่ Apple Music มีจำนวนสูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่าการเติบโตของ Apple Music ถือว่าดีมาก ไม่แน่อนาคตจำนวนผู้ใช้รวมทั่วโลกอาจขยับมาแซง Spotify  ก็เป็นได้