เมืองของโปรแกรมฟรี

ผู้สร้างวิดีโอรายใหญ่ยังไม่นิยมอัพโหลดวิดีโอขึ้น Facebook กรกฎาคม 22, 2015

ตอนนี้มีการคาดการณ์สถิติเกี่ยวกับการอัพโหลดวีดีโอจากผู้สร้างว่า ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มการอัพโหลดวีดีโอขึ้น Facebook มากกว่า YouTube แล้ว แต่ก็ยังมีการยืนยันจากผู้สร้างวีดีโอตัวท็อป ที่ยังยืนยันจะอัพโหลดวีดีโอของเค้าบน YouTube ต่อไป เนื่องจากเค้ามีวีดีโอบน YouTube มากว่าวีดีโอบน Facebook เยอะพอสมควรเลยทีเดียว แต่เหตุผลที่จริงแล้วก็คือ ตอนนี้ Facebook ยังไม่มีระบบการให้ส่วนแบ่งค่าโฆษณานั่นเอง คาดว่าหากมีระบบนี้แล้ว ผู้สร้างวีดีโอคงแห่ไปอัพโหลดขึ้น Facebook อย่างแน่นอน