เมืองของโปรแกรมฟรี

โครงการ Free Basics ของ Facebook ในอียิปต์มีเหตุต้องหยุดให้บริการ ธันวาคม 31, 2015

โครงการ Free Basics ของ Facebook ในอียิปต์นั้นเกิดจากการร่วมมือกับ Etisalat โอเปอเรเตอร์ในอียิปต์ซึ่งให้บริการผู้ใช้งานโทรศัพท์กว่า 3 ล้านราย แต่ล่าสุดทาง Etisalat ได้หยุดให้บริการนี้ไป โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรกันแน่ อย่างไรก็ตามตัวแทนจาก Facebook ก็ออกมาแถลงถึงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยเร็วจนสามารถกลับมาให้บริการ Free Basics ในอียิปต์ได้ดังเดิม