เมืองของโปรแกรมฟรี

ผู้ใช้งานแบบเสียเงินของ Apple Music สูงกว่า Spotify แล้ว ในพื้นที่อเมริกา กรกฎาคม 7, 2018

ปัจจุบันมีผู้ใช้ Apple Music ทั่วโลกข้อมูลอย่างเป็นทางการคือ 50 ล้านคน รวมกลุ่มทดลองใช้ 3 เดือนด้วย ส่วน Spotify มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินทั่วโลก 75 ล้านคน แต่ตอนนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้จัดจำหน่ายเพลงรายใหญ่ในอเมริกา ระบุว่าขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครใช้งานแบบเสียเงินของ Apple Music สูงกว่า Spotify แล้ว ในพื้นที่อเมริกา โดยมีผู้สมัครแบบจ่ายเงินมากกว่า 20 ล้านคนทั้งสองเจ้า แต่ Apple Music มีจำนวนสูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่าการเติบโตของ Apple Music ถือว่าดีมาก ไม่แน่อนาคตจำนวนผู้ใช้รวมทั่วโลกอาจขยับมาแซง Spotify  ก็เป็นได้

ปิดความเห็น บน ผู้ใช้งานแบบเสียเงินของ Apple Music สูงกว่า Spotify แล้ว ในพื้นที่อเมริกา