เมืองของโปรแกรมฟรี

Microsoft แจ้งระบบยืนยันตัวตนสองชั้นล่ม ตุลาคม 19, 2019

ระบบยืนยันตัวตนสองชั้น หรือ Multi-Factor Authentication – MFA ของ Microsoft ล่ม ทำให้ผู้ใช้ Microsoft 365 และ Microsoft Azure (ตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้ว) ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แต่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้การยืนยันตัวตนสองชั้น สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ

ปิดความเห็น บน Microsoft แจ้งระบบยืนยันตัวตนสองชั้นล่ม