เมืองของโปรแกรมฟรี

Adobe ออก Patch อุดช่องโหว่ Flash ร้ายแรง ตุลาคม 17, 2015

หลังจากที่มีการตรวจพบช่องโหว่ CVE-2015-7645  บน Flash เรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก Adobe ให้ความสำคัญของโหว่นี้อยู่ระดับ 1 ทุกแพลตฟอร์ม ยกเว้นบน Linux ให้ความสำคัญที่ระดับ 3 ล่าสุด Adobe จะออก Patch อุดช่องโหว่นี้ในวันที่ 19 ตุลาคม 2015 นี้ ซึ่งก็เร็วกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นขอห้ผู้ใช้งาน Flash ทุกแพลตฟอร์มทำการอัพเดตโดยด่วนด้วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากมีการตรวจพบว่า มีการโจมตีโดยใช้ช่องโหว่นี้มาแล้วนั่นเอง