เมืองของโปรแกรมฟรี

Airbnb เข้าซื้อ Trooly สตาร์ทอัพด้านแบ็คกราวด์เช็ค มิถุนายน 20, 2017

Trooly Inc สตาร์ทอัพเชี่ยวชาญการทำแบ็คกราวด์เช็ค จากแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2014 มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลผู้ปล่อยเช่าห้อง โดยอาศัยข้อมูลสาธารณะ จากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แถมยังตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับการให้บริการหรือการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย รวมไปถึงตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงของ Airbnb หรือไม่ด้วย

การเข้าซื้อ Trooly นั้น  Airbnb  จะได้ทั้งสิทธิบัตรและทีมวิศวกรจาก Trooly ทั้งหมด คาดว่าหากขั้นตอนการซื้อขายเสร็จสิ้นก็จะยุบ Trooly รวมกับบริษัททันที