เมืองของโปรแกรมฟรี

Audi ร่วมมือ Ericsson ร่วมพัฒนารถยนต์ 5G สิงหาคม 19, 2018

Audi ประกาศร่วมมือกับทาง Ericsson ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี 5G ภาในรถยนต์รุ่นใหม่ของทาง Audi โดยจะเริ่มทดสอบในประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรก เพื่อทดสอบความเสถียรของคลื่น 5G ความเร็วในการตอบสนองต่อการผลิต และปัจจัยอื่นๆ และคาดว่าจะขยายไปยังโรงงานอื่นๆภายในระบบ หากประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายนี้ ส่วนรายละเอียดของการนำเอาคลื่น 5G มาทำส่วนไหนบ้าง อันนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และยังไม่ได้แจ้งให้นักข่าวทราบ