เมืองของโปรแกรมฟรี

Coinbase ถูกปรับ 200 ล้านบาท มีนาคม 20, 2021

Coinbase เว็บเทรด Crypto ชื่อดึง ถูกฟ้องเรื่องเขียนบอทเทรดค่าเงิน Crypto ในระบบตัวเอง โดยคณะกรรมการ GDAX ตัดสินแล้วว่า ทาง Coinbase จะต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวน 200 ล้านบาทกันเลยทีเดียว