เมืองของโปรแกรมฟรี

Facebook ประกาศเงื่อนไขลา 4 เดือน เพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้กับพนักงานทุกคนทั่วโลกแล้ว พฤศจิกายน 29, 2015

จากการที่ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ได้ประกาศลางานเป็นเวลา 2 เดือนเพื่อไปเลี้ยงลูกสาวที่กำลังจะคลอด อันที่จริงเขาสามารถลาได้ 4 เดือน ซึ่งเงื่อนไขนี้ใช้ได้เฉพาะกับพนักงานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ล่าสุด Facebook ได้ประกาศเงื่อนไขการลาหยุด 4 เดือนเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้กับพนักงานทั่วโลกแล้ว โดยยังได้รับค่าตอบแทนเช่นเดิม เงื่อนไขนี้ไม่มีการแบ่งเพศ สามารถลาได้ทั้งพ่อแม่หรือแม้แต่ผู้ที่แต่งงานกับเพศเดียวกัน และมีการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงด้วย ถือเป็นนโยบายที่หลายๆบริษัทควรนำไปเป็นแบบอย่างเลยก็ว่าได้