เมืองของโปรแกรมฟรี

เข้าสู่โหมดจริงจังเสียที เมื่อรัฐบาลไทยเตรียมจัดเปิดตัวหุ่นยนต์ทดสอบรสชาติอาหารไทยอย่างเป็นทางการ ตุลาคม 3, 2014

อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะรับประทานที่ประเทศไหนก็ไม่อร่อยเท่ารับประทานที่ประเทศไทยเอง มีคนหลากหลายชาติได้นำเอาสูตรอาหารไทยไปจัดตั้งทำธุรกิจ แต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้เรื่องอาหารไทย เช่น รสชาติ ส่วนผสม อย่างแท้จริง จึงทำให้อาหารไทยเสียชื่อเสียงเรื่องของความอร่อย จนทำให้หลายคนไม่กล้าที่รับประทานอาหารไทยอีก แต่ชาวไทยก็หมดกังวลได้แล้วค่ะ เพราะทางรัฐบาลไทยมีการเตรียมจัดงานเปิดตัวหุ่นยนต์ทดสอบรสชาติอาหารไทยอย่างเป็นทางการเพื่อมาตรฐานอาหารไทยที่ดีแล้วค่ะ โดยหนังสือพิมพ์ The New York Times มีการรายงานว่า รัฐบาลไทยเตรียมจัดเปิดตัวหุ่นยนต์ทดสอบรสชาติอาหารไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยหุ่นยนตร์ที่ว่านี้มีการใช้งบประมาณในการจัดทำประมาณ 9 ล้านบาท โดยที่การพัฒนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน

ทางด้านของการทำงานของหุ่นยนตร์ตัวนี้ก็คือจะมีการตรวจวัดทางเคมีด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยเริ่มแรกนั้นจะต้องมีการนำเอาตัวอย่างอาหารให้หุ่นยนตร์ทำการตรวจสอบ หลังจากนั้น เครื่องจะทำการนำเอาผลจากการตรวจสอบตัวอย่างอาหารที่ได้ ไปเทียบกับลักษณะของอาหารไทยที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน และจะมีการแจ้งว่ามีมาตรฐานหรือไม่ โดยจะมีการให้เป็นคะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน และกำหนดว่าถ้าหากผลจากการเปรียบเทียบออกมาแล้วพบว่าต่ำกว่า 80 คะแนน แปลได้ว่าอาหารจานนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเอาไว้ ซึ่ง คุณ นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าต้องการจำหน่ายเครื่องดังกล่าวนี้ ให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยตามประเทศต่างๆ ที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมาก โดยที่ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เครื่องละ $18,000 หรือถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 580,000 บาท

สำหรับโครงการ Thai Delicious เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถึงแม้ว่าในเวลานี้ได้มีการจัดการรัฐประหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลชุดต่อมาก็ยังคงให้ความสำคัญกับโครงการนี้ และดำเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นจัดระเบียบในเรื่องของรสชาติอาหารไทย ที่มีขายอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้มีรสชาติความอร่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน แน่นอนค่ะว่าเมื่อคนทำอาหารไม่ใช่คนคนเดียวกัน รสชาติอาหารที่ได้ออกมาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพของรสชาติอาหารก็ทำให้ชื่อเสียงของอาหารไทยไม่เสียหายไปกับรสชาติอาหารที่ไม่ได้รสชาติจากกุ๊กที่ไม่ใช่คนไทย