เมืองของโปรแกรมฟรี

Audi ร่วมมือ Ericsson ร่วมพัฒนารถยนต์ 5G สิงหาคม 19, 2018

Audi ประกาศร่วมมือกับทาง Ericsson ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี 5G ภาในรถยนต์รุ่นใหม่ของทาง Audi โดยจะเริ่มทดสอบในประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรก เพื่อทดสอบความเสถียรของคลื่น 5G ความเร็วในการตอบสนองต่อการผลิต และปัจจัยอื่นๆ และคาดว่าจะขยายไปยังโรงงานอื่นๆภายในระบบ หากประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายนี้ ส่วนรายละเอียดของการนำเอาคลื่น 5G มาทำส่วนไหนบ้าง อันนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และยังไม่ได้แจ้งให้นักข่าวทราบ

ปิดความเห็น บน Audi ร่วมมือ Ericsson ร่วมพัฒนารถยนต์ 5G