เมืองของโปรแกรมฟรี

Google เปิดสอบ Google Certified Professional ออกมาแล้ว ตุลาคม 14, 2016

google

Google เปิดให้สอบ Certified 3 ใบ ดังนี้

  1. Cloud Architect ด้านการจัดการ Google Cloud Platform
  2. Data Engineer ด้านการประมวลผลข้อมูล
  3. G Suite Administrator ด้านการใช้งาน G Suite (ชื่อเดิม: Google Apps)
ปิดความเห็น บน Google เปิดสอบ Google Certified Professional ออกมาแล้ว