เมืองของโปรแกรมฟรี

IBM บังคับพนักงานในสหรัฐฯ ฉีดวัคซีน COVID-19 ตุลาคม 8, 2021

บริษัท IBM ประกาศให้พนักงานในสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ครบโดสในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เนื่องจากในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทคู่สัญญากับรัฐบาล ดังนั้นจึงต้องทำตามคำสั่งของประธานาธิบดี IBM ยังระบุอีกว่าวัคซีนหาได้ง่ายทั่วประเทศแล้ว จึงขอให้พนักงานไปฉีด หากไม่ทำตามก็จะระงับการจ่ายเงินค่าจ้าง แต่ก็มีก็ข้อยกเว้นในเรื่องศาสนาและทางการแพทย์สำหรับพนักงานที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ในส่วนของพนักงานที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนจริงๆ จะไม่ได้รับเงินเดือน แต่จะยังเข้าถึงโปรแกรมออมทรัพย์ได้อยู่

ปิดความเห็น บน IBM บังคับพนักงานในสหรัฐฯ ฉีดวัคซีน COVID-19