เมืองของโปรแกรมฟรี

Microsoft ประกาศซื้อกิจการ TakeLessons กันยายน 11, 2021

ไม่มีข้อมูลเปิดเผยสำหรับมูลค่าดีลที่ Microsoft ซื้อกิจการ TakeLessons แพลตฟอร์มสำหรับค้นหาและนัดหมายติวเตอร์แต่อย่างใด มีข้อมูลเปิดเผยเพียงว่าได้รับเงินลงทุนรวมอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์ โดยมีผู้ลงทุนคือ LightBank, Uncork Capital และ Crosslink Capital

TakeLessons แพลตฟอร์มนี้จะคงบริการต่างๆไว้ตามเดิม และยังเป็นแบรนด์เดิม ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาพร้อมกับนัดหมายกับติวเตอร์ ในวิชาที่ตัวเองต้องการเรียน ว่าจะเรียนแบบตัวต่อหรือเรียนแบบออนไลน์ เชื่อว่าเมื่อ Microsoft เข้ามาดูแบย่อมยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้บริการทันสมัย หรือมีการเสริมบริการดีดีอะไรเข้ามาอีกมาก และอาจขยายไปยังตลาดต่างประเทศอีกมาก

ปิดความเห็น บน Microsoft ประกาศซื้อกิจการ TakeLessons